X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

De Officiële Webshop van Dendrobatidae Nederland

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada
Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada Conservatie in Reserva Ranita Dorada
Conservatie in Reserva Ranita Dorada
Als je meer wilt geven dan 10€ kan dat door het aantal artikelen te verhogen.

Verzendkosten

€ 0,00

€ 10,00
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen
 

Reserva Ranita Dorada


Locatie: Parque Nacional Reserva Ranita Dorada, departement Tolima, Colombia
Partner: ProAves
Wanneer: 2021
Eerdere donaties: € 3780,- op jaarlijkse basis (2008-2018)
Website: https://www.proaves.org/ranita-dorada-amphibian-reserve
ProAves verscheen reeds in DN magazines: juni 2009 – p. 42-46 / maart 2010 – p. 22-25 / maart 2015 – p. 32-35


Door restricties en gebrek aan fondsen wegens de Covid-19 pandemie, was 2020 een zwaar jaar voor conservatiedoeleinden. Daar kwam bovenop dat één van de medewerkers van ProAves tijdens zijn werk om het leven is gebracht en een ander reservaat doelwit is geweest van een aanval met vuurwapens. Dat gaat ons natuurlijk enorm aan het hart.
Tegelijkertijd stond 2020 in het teken van het opnieuw versterken van de banden tussen ProAves en Dendrobatidae Nederland, waarvan wij in 2020 al melding maakten in ons magazine. Het verwachtte resultaat van de aangesterkte relaties kwam in de vorm van een aanvraag voor fondsen voor het behoud van Reserva Ranita Dorada, het gifkikkerreservaat dat tenslotte met dank aan onze inzet in 2008 tot stand is gekomen. De aanvraag betreft $ 12,818, grofweg € 10.000 euro en zal worden ingezet voor onderhoud, bescherming, restauratie van habitat, monitoring, onderzoek en educatie. Daar komt bovenop dat ProAves door de recente voorvallen ook nog moet investeren in meer veiligheid voor hun medewerkers in de vorm van communicatiemiddelen, waar deze aanvraag nog niet eens in voorziet.
Natuurlijk is ons doel om onze partners en daarmee de conservatie van Andinobates dorisswansonae en A. tolimensis zo goed mogelijk te steunen. Als vereniging kunnen wij de aangevraagde financiële middelen slechts voor een deel bekostigen uit ons Donatieprogramma. Om die reden doen wij een beroep op u om onze donatie van € 3000,- zo ver mogelijk aan te vullen, zodat wij ProAves zo goed mogelijk kunnen steunen in deze moeilijke tijd. U doneert toch ook om de benodigde €10.000+ bij elkaar te krijgen?

Wilt u een sponsorfactuur op naam van de zaak omdat het bij de belasting aftrekbaar is? Neem dan contact op met penningmeester@gifkikkerportaal.nl

Klik HIER voor de laatste update van de ontvangen donaties.

_________________________________________________________________________________

Location: Parque Nacional Reserva Ranita Dorada, Tolima department, Colombia
Partner: ProAves
When : 2021
Past donations: € 3780,- on an annual basis (2008-2018)
Website: https://www.proaves.org/ranita-dorada-amphibian-reserve
ProAves appeared also in DN magazine: June 2009 – p. 42-46 / March 2010 – p. 22-25 / March 2015 – p. 32-35


Due to restrictions and a lack of funds due to the Covid-19 pandemic, 2020 was a tough year for conservation initiatives. In addition, one of the ProAves employees was assassinated on the job and one of their reserves was attacked with firearms. This was very shocking to us, and we are compassionate towards our partners at ProAves.
At the same time, 2020 was all about strengthening the ties between ProAves and Dendrobatidae Netherlands, which we already reported on in our magazine last year. The expected result of the strengthened relationships came in the form of a funding proposal to conserve the Ranita Dorada Reserve, the poison frog sanctuary that was established in 2008 thanks to our efforts. The proposal is for $12,818, roughly €10,000, and will be used for maintenance, protection, habitat restoration, monitoring, research and education within the Ranita Dorada Reserve. In addition, due to the recent incidents, ProAves also has to invest in safety for their employees in the form of communication tools, which this proposal does not even cover. Of course our goal is to support our partners and thus the conservation of Andinobates dorisswansonae and A. tolimensis as much as possible. As an association, we can only finance part of the requested amount from our Donation Program. That is why we call on you to add to our donation of € 3000, -, so that we can support ProAves as much as possible in these difficult times. Will you help us with your donation to raise the necessary € 10,000+?

Do you need a sponsorship invoice because it's tax deductible? Please contact our treasurer at penningmeester@gifkikkerportaal.nl

Click HERE for the latest update of recieved donations.